Oferta

 

W ofercie m.in.:

 • analizy geodezyjno - prawne stanu własności
 • mapy do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
 • geodezyjna obsługa budowy tras drogowych
 • mapy do celów projektowych (w dowolnych formatach)
 • wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje istniejących obiektów (suwnice, kominy, elementy konstrukcji, itp.)
 • wznowienia granic
 • mapy numeryczne w różnych formatach
 • modernizacja ewidencji gruntów, tworzenie ewidencji budynków i lokali
 • pomiary wysokościowe (niwelacja)
 • niestandardowe opracowania geodezyjne
 • opracowywanie baz danych BDOT500, GESUT, EGIB
 • opracowanie pomiaru oraz tworzenie plików modyfikujących
 • zakładanie baz danych BDTO500 i GESUT